Casa de Cultura

Istoric


Casa de culturà a fost infiintatà in toamna anului 1954 – când Palatul Culturii devine sediu al Casei de Cultură si al unor birouri ale Partidului Muncitoresc Român; la parter era instalatã o tipografie si redactia revistei „Viata Liberă".

Casa de culturà a municipiului Sighetu Marmatiei a ocupat un loc important în întreaga activitate cultural-artistică a oraşului si a zonei şi a avut ca directori pe: Ruja Alexandru , Berciu loan, Batin Vasilet, Ciplea Teodort, Petrovai Gheorghe, Dunca loan, loan Dorel Todea, loan Ardeleanu Pruncu, Spiridon Pralea, Felica Ardelean, Octavian Postolache si Vasile Muste.

De prin ani '60- 70, institutia îşi îmbogăţeşte şi diversifică activitatea aici activând formaţii artistice de amatori de mare valoare: orchestră simfonică, cor mixt; teatru popular, teatru de păpusi, Ansamblul folcloric MARA, Cenaclul literar „George Cosbuc" si „Alexandru Ivasiuc", „Universitatea populara" cu zeci de cursuri, brigadā ştinţifică, colectiv de lectori, artişti plastici etc. Tot aici îşi va avea biroul Comitetul Municipal de cultură, coordonatorul activitätii cultural-artistice la nivel de municipiu (presedinti: scriitorul Ludovic Bruckstein, prof. Constantin Diaconescu, prof. Dumitru Paraschiv, prof. Cornelia Circa, prof. Alexandru Tiplea si prof. dr. loan Dorel Todea).

Formaţiile şi artiştii amatori participă si câştigã numeroase titluri de laureat, locul I, II, III si alte numeroase premii la concursurile nationale: Festivalul National „.L. Caragiale", Festivalul national al cântecului si jocului popular, Festivalul National „Cântarea României"etc.

Formatiile reprezentative ale Casei de cultură au obţinut de-a lungul anilor numeroase premii internaţionale, confirmând astfel talentul si valoarea artistilor amatori din Sighetu Marmatiei!

Sediul Case de culturà a fost reorganizat dupà mutarea Cabinetului de partid, având la dispozitie mai multe săli pentru activităţi şi repetiţii, a fost reorganizatã de mai multe ori sala de spectacole şi a fost deschisã sala de spectacole „STUDIO - VIOREL COSTIN".

Ínainte de anul 1989, în viaţa culturală şi spirituală a oraşului au avut loc importante evenimente cultural-artistice si stintifice organizate de-a lungul anilor într-un context original, majoritatea filind organizate de Comitetul Municipal de Cultură, desfăşurându-se la, sau cu aportul direct al institutiilor culturale cu sediul la Palatul Cultural. Astfel, cu toate neajunsurile caracteristice anilor respectivi, in Sighetu Marmatiei au avut loc manifestări ce conferă o personalitate aparte vieţii culturae din zonă, tradiţia şi creaţia contemporană s-au materializat în următoarele principale forme – pe care le vom enumera în ordinea calendaristică (pe parcursul unui an) şi nu a valorii lor:

Unele dintre evenimentele de mai sus şi-au continuat activitatea şi după 1989, dar schimbarile la conducerea institutiilor de cultură, conditiile economice, sociale, culturale, cerinţele legate de schimbärile produse de societatea de tranzitie au fäcut ca doar două din ele să aibă o continuitate, respectiv: „Festivalul de poezie" si „Festivalului de datini si obiceiuri de iarnă".

Evidentiem câteva performante artistice de amatori, reprezentate de două forme prin care se demonstrează atât pretenţiile sighetenilor de orăşeni iubitori de cultură cât şi străduinţa institutiei de a valorifica, păstra şi transmite din generatie în generatie tezaurul folcloric al Maramureşului: Teatrul popular „Liviu Rebreanu" si Ansamblul folcloric „MARA".

Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă ,,MARMAȚIA” – Sighetu Marmației


Secole de-a rândul, Crăciunul a fost, la români, motiv de inălțare spirituală, de bucurie alături de cei dragi, bucurie pe care și-au manifestat-o prin intermediul colindelor și obiceiurilor specifice acestei minunate sarbători. Aceste datini au fost perfecționate de sute de ani și păstrate cu sfințenie, mai ales la sat. Zonele urbane au fost mult mai deschise în a înlocui datina străbuna cu sărbatorile de import și de aceea este necesară o reamintire a identitații noastre, de readucere in prim plan colindele și obiceiurile de Crăciun, cea mai emoționantă formă de expresie a folclorului de acest gen. Municipiul nostru, prin Centrul Cultural, sărbatoreste de peste 50 de ani, aceste datini și tradiții ca o formă de respect fața de strămoșii noștri, prin FESTIVALUL DE DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ "MARMAȚIA, în fiecare an în perioada 05 - 26 decembrie, apogeul acestor evenimente atingandu-se în data de 27 decembrie urmată de sesiunea de comunicări din 28 decembrie.

Festivalului Datinilor de Iarnă de la Sighetu Marmației a ajuns la ediția a 55-a. Contribuţia esenţială a Festivalului de la Sighetu Marmaţiei a fost şi este aceea a păstrării şi transmiterii de la o generaţie la alta, a datinilor şi obiceiurilor de iarnă, precum şi importantele obiective privind cercetarea, valorificarea ştiinţifică, culturală şi nu în ultimul rând prezentarea scenică a folclorului în spectacole ale ansamblurilor de amatori și artiștilor profesioniști !

Festivalul de la Sighetu Marmaţiei este o dovadă concretă a schimbărilor socio-culturale prin care trece satul maramureşean cu viaţa lui folclorică tradiţională, dar şi a mediului urban al oraşelor din zonă. În societatea rurală se constată schimbări importante, sătenii trecând la un nou sistem economic, dar şi la un consum din ce în ce mai mare de lucruri provenite de la oraş şi în paralel şi bunuri culturale. Dar şi asupra mediilor urbane se produc schimbări prin pătrunderea folcorului de la sat la oraş, atât în starea lui de fapt spontan cât şi în formele prezentate de spectacole şi aşa cum este de fapt cazul nostru, prin manifestările desfăşurate în cadrul organizatoric oferit în perioada sărbătorilor de Crăciun de Festivalul de la Sighetu Marmaţiei.

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă de la Sighetu Marmaţiei este primul de acest fel organizat în țară și mai nou nu doar național ci și internațional, devenind un obicei, un semn al locului, dovadă a puterii de creaţie şi a permanenţei, dar şi un semn al solidarităţii spirituale, a unităţii şi continuităţii noastre pe întregul pământ românesc!

Festivalul Datinilor de Iarnă MARMAȚIA cuprinde spectacole de datini și obiceiuri de iarnă, concerte de colinde, expoziții, simpozioane și sesiunea națională de referate pe teme de datini și obiceiuri de iarnă, la care vor participa mii de beneficiari ai evenimentelor culturale, maramureșeni, turiști din țară și străinătate.

Într-o eră a globalizării, acest festival are meritul de a menține în atenția a cel putin înca o generație, nevoia de conservare și promovare a tradițiilor străbune, tradiții pe care se sprijnă identitatea noastră ca și națiune

Galerie Foto

Paști în Maramureș


Una din cele mai mari sărbători creştine, sarbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos a fost întotdeauna prilej pentru maramureşeni de a trăi clipe de bucurie şi de a sărbători în cadrul comunităţii „Paşti în Maramureş”, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru municipiul nostru și care își propune să promoveze satul tradiţional maramureşan în zi de sărbătoare, cu tot farmecul lui: muzică, port, meşteşuguri, bucate, într-o locaţie autentică: Muzeul Satului Maramureşan din Sighetu Marmaţiei.

Acest eveniment se doreşte a fi o lecţie deschisă de păstrare și promovare a obiceiurilor și tradițiilor acestui frumos tărâm, adresată atât tinerilor maramureșeni, precum și turiștilor care vin să ne cunoască și să se bucure de elementele identitare ale locului.

Pentru ca valorile Maramureșului, frumusețea locului și autenticitatea tradițiilor să dăinuie în timp, noi maramureșenii avem datoria morală de a ne uni forțele și a ne implica în promovarea lor. Muzeul Satului din Sighetu Marmației este locul unde ne bucurăm împreună de frumusețea Paștelui în Maramureș dar și unde oamenii sunt mai aproape de Dumnezeu.

Galerie Foto