Centrul Cultural

Ileana Matus

Ileana Matus

Manager

Despre Centrul Cultural Sighetu Marmației

Centrul Cultural Sighetu Marmației a fost înființat la 1 martie 2013, având, până în prezent, ca manageri pe: Dan Pralea (2013-2016), prof.dr. Ioan Dorel Todea (2017-2020), prof. Ioan Tivadar (2020-2022), Ileana Matus (2022).

Centrul Cultural, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Sighetu Marmaţiei.

Centrul Cultural îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru, în baza O.U. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, Ordinul 211931/2004 pentru apobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobat prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare, a O.G. nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul art.36 alin.2 lit.a coraborat cu alin.3 lit.b, art.36 alin.2 lit.de, coroborat cu alin 6 lit.a pct.4 su art. 115 alin.1,b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 284/2010, în temeiul Hotărârii nr.10 din 19.02.2013 a Consiliului Local al municipiului Sighetu Marmaţiei.

Centrul Cultural a organizat și organizează sistematic evenimente menite să promoveze valorile culturii şi artei locale, naţionale şi universale. A inițiat proiecte si programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a Maramureșului voievodal; stimularea creativităţii şi talentului; cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, creație literară, etc.; desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor în domeniul cultural-artistic. Multietnicitatea zonei este de o importantă majoră pentru viața culturală a oraşului, oferind astfel posibilitatea implicării instituției în organizarea de activități pentru toate etniile conlocuitoare. Centrul Cultural a fost și este deschis, așadar, pentru activități diversificate: concerte, spectacole diverse, teatru, simpozioane, expoziții, etc.

Unitati Subordonate Centrului Cultural

Centrul Cultural Sighetu Marmatiei a reunit instituțiile de cultură cu următoarele servicii:

Biblioteca Municipala "Laurentiu Ulici"

Serviciul de difuzare a cărţii (prin împrumut), informare şi documentare

Vezi aici...

Casa de Cultura

Serviciul cultură – informare - artistic

Vezi aici...

Scoala de Arta "Gheorghe Civu"

Serviciul de formare şi perfecţionare în domeniul culturii, artei

Vezi aici...