get('search').'%'; } ?>

Arhiva Documente Centrul Cultural

Arhiva de Documente

Documente Publicate de Centrul Cultural Sighetu Marmatiei

Anunț Privind Organizarea Examenului De Promovare În Grad A Personalului Contractual

Publicat in 11 Jan 2024 de Anonymous

Având în vedere prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat...